تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - بترسید ها !

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

بترسید ها !

3...


آآآآ ... اَه!

دوباره...
اوکی...
نفس عمیق...

سوژه رویت شد.
روی هدف زوم شد...
آنالیز مسیر حرکت...
تعیین سرعت سوژه...
پیش بینی حرکات سوژه...
منتظر لحظه ی مناسب...
نفس در سینه حبس...
3...
2...
1
حمله!

*
عملیات با موفقیت به انجام رسید.
پشه مورد نظر منهدم شد.

برگشت به مواضع خودی...
( همون پشت کامپیوتر)


« شاید پند گیرند »
در مورد امروز : خوب بود ... 7 از 10


[ 1391/02/28 ] [ 23:44 ] [ کوئیپر ] [ نظراتتان() ]