تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - فکر کی بود؟!

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

فکر کی بود؟!

تو سایت دانشکده.
اینترنت قطعه...

( ^  یکی ..... + من .... - جناب X )

^ فکر کی بود این موقع صبح بیایم سایت اصلا؟!
+ فکر X !
- ( همزمان با من) فکر پویا !
+ آهان! راست میگه! X که فکر نداره! 
^
-
- F بییییییییب!
در مورد امروز: سر کلاس زبان، جلد دوم برباد رفته رو تموم کردم... 7 از 10


[ 1391/03/1 ] [ 10:52 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]