تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - دیوانه ای؟!

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

دیوانه ای؟!

( - یکی      + من)

[ سر کلاس]
-پویا بریم بیرون یه دوری بزنیم؟
+نه بابا ... الان استاد میاد دیگه... حوصله ندارم...
- حالا زود برمیگردیم خب!
+ بیخیال بابا... حوصله ندارم
- بیا بریم دیگه ! یه دور تو حیاط بزنیم زود برمیگردیم!
+ گیر دادیا!
- بریم...
+ بریم خب...

[حیاط دانشکده]
- تق تق تق تق تق تق تق تق تق [قدم زنان در حال اس ام اس دادن]
+ ... [ قدم زنان در حال سکوت]
- تق تق تق تق تق [ کماکان در حال اس ام اس بازی]
+ [ کماکان سکوت و در حال تفکر]

[ برگشت به نقطه ی اول،کلاس]
[ نشستن روی صندلی ها]

+ :)
....................


پ . ن : همچین ملّتی داریم ما.در مورد امروز:    ...  خیلی وقت بود دلم نگرفته بود...خدایا منصفانه است...قبول. ... 5 از 10


[ 1391/03/4 ] [ 09:07 ] [ کوئیپر ] [ نظریات() ]