تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - منطق!

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

منطق!

( -پدر گرامی    +من)
- تو کلاستون که دیگه اولی؟!
+ کی؟! من؟! نههه بابا! مگه این دخترا میذارن!
- خاک تو سرت! دخترا باید از تو جلو بزنن؟!!
+ خب خیلی درس میخونن آخه! چیکار کنم!
- خب تو هم بخون! جلوتو گرفتن مگه؟!
+ نمیــــــشه خب!
- خــــــــاک تو سرت که چندتا دختر باید از تو جلو بزنن!
+ هه هه هه!!
- زهرِ مار! 
+

در مورد امروز: خوووب!  6 از 10


[ 1391/03/5 ] [ 09:31 ] [ کوئیپر ] [ نظراتتان() ]