تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - تلخ.

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

تلخ.

سعی کن دلقک کسی نباشی...
دلقکا میخندونن،اما نمیخندن.
همین.

درمورد امروز: دوتا فلانی کلاس،جوگیر شده بودن،تریپ مخالفت میان،رفتن تو تحریم...آدم میشن.... عادی... 5 از 10


[ 1391/03/6 ] [ 09:48 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]