تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - آخیییییشش!!

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

آخیییییشش!!

یه مدت از شرّم راحت میشید!
چند روزی نیستم...
اگه خدا بخواد و همه چی جور بشه و ملّت اجازه بدن و خودمم بخوام و تازه حال هم داشته باشم و دو هم ضرب در دو بشه پنج،شاید درس بخونم!
همین دیگه!..................

پ . ن : احتمالا 24 ام برگردم... شلوغ بازی درنیارید ها!! برمیگردم!

پ . ن : دست به اجاق هم نمیزنید! اینترنت روزی دو ساعت بیشتر نشه! بیرون هم رفتید،از پیاده رو برید،حتی با ماشین! دیگه توصیه نکنم ها!!

خوش باشید...[ 1391/03/11 ] [ 22:56 ] [ کوئیپر ] [ نظرات حکیمانه() ]