تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - آهنگ نوشت

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

آهنگ نوشت

نه از افسانه میترسم؛ نه از شیطان
نه از کفرُ  نه از ایمان
نه از آتش؛نه از حرمان
نه از فردا؛نه از مردن
نه از پیمانه مِی خوردن

خدا را میشناسم از شما بهتر
شما را از خدا بهتر

خدا از هرچه پنداری؛جدا باشد
خدا؛هرگز نمیخواهد خدا باشد
نمیخواهد خدا؛بازیچۀ دست شما باشد
که او هرگز؛نمیخواهد چنین آیینه ای وحشت نما باشد
هراس از وی ندارم من
هراسی را از این اندیشه ها؛در پی ندارم من
خدایا بیم از آن دارم
مبادا رهگذاری را بیازارم
نه جنگی با کسی دارم؛نه کس با ما
بگو موسی؛بگو موسی
پریشانتر تویی یا ما؟+ آهنگ زیبای «موسی و شبان»،  پرواز همای( سعید جعفرزاده) 
درمورد امروز: کلاسهای ترم 4 هم تمامید... امروزم پیچوندم... انتشارات چه غلغله ای بود! ... 6 از10


[ 1391/03/10 ] [ 11:15 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]