تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - انتخاب :

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

انتخاب :

اگه انتخاب با شما باشه،دوست دارید با پنبه سرتون رو ببرن ،یا با چاقو؟!


* ترجیحا به معانی استعاری هر دو اصطلاح دقت فرموده،و سپس پاسخ خود را انتخاب نمایید. با تشکر.
* دقت فرمایید! این یک پرسش فلسفانی میباشد. جوگیر نشوید!با فکر جواب بدهید. هی مرا هم مجبور به پی نوشت صادر کردن نفرمایید! موتوشکرم.
در مورد امروز: باز یونان شانسی شانسی از گروهش اومد بالا! روسیه حذف شد! کارای خدا ! ... 7 از 10


[ 1391/03/27 ] [ 09:36 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]