تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - در باب درماندگی در شکستن تخمه هندوانه

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

در باب درماندگی در شکستن تخمه هندوانه

از اول زندگیم،هیچوقت نتونستم ارتباط خوبی با تخمه هندونه برقرار کنم...
شکستن تخمه هندونه، استعداد به خصوصی میخواد انگار ،که خدا به هرکسی عطا نکرده! یکیش من!


- نه، مرسی! من نمیخورم! میل ندارم!( آره جون عمه ات!)

در مورد امروز : یورو 12 است دیگه! نمیشه ازش گذشت که! پرتغال زد هلندو حذفش کرد! پسر عمه دیشب اینجا بود ... 7 از 10


[ 1391/03/28 ] [ 09:41 ] [ کوئیپر ] [ در این باب() ]