تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - خوب نیست... نه ...

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

خوب نیست... نه ...

بهم میگه : ازش بپرس ببین امتحانو چیکار کرده؟!
میگم : چه فرقی میکنه؟!
میگه : خب میخوام بدونم.
میگم : خب مگه تو ازش بدت نمیاد؟! پس چرا برات مهمه که امتحانشو چطور داده؟!
میگه : میخوام بشنوم خراب کرده... از شکستش خوشحال میشم.
میگم : ...
نه نمیگم.هیچی بهش نمیگم. میخندم... تلخ.
باید تحملش کنم.


[ 1391/04/16 ] [ 08:10 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]