تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - در باب همنوع دوستی!

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

در باب همنوع دوستی!

آدم باید تو این گرما و تو آفتاب هوای دوتا قشر رو داشته باشه!
یکی زنا ، به خاطر لباسای زیادشون...
یکی هم کچلا به خاطر فرق سرشون ! 
خدایی ها !..................پ . ن : ارسال به آینده است! دی: بینم کی سر میزنه! 


[ 1391/04/31 ] [ 13:27 ] [ کوئیپر ] [ نظراتتان() ]