تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - کاش

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

کاش

کاش میشد همه کاش های دنیا رو دور ریخت و به جاش یه یوهههووو داشت.
با صدای بلند. اِکسترملی لود.


[ 1391/07/13 ] [ 09:12 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]