تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - مثبت

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

مثبت

مثل اون آقای لاغری که وقتی از عرض خیابون میگذشت،از راننده ای که پیش پاش ترمز کرد، معذرت خواهی کرد ... وایستاد و کامل معذرت خواهی کرد ...
چقد خوب بود ...
گاهی چه ساده ... هیــــســـ...
بعدا نوشت :  مثبت مثل همین پست! در مورد امروز: خوب! 8 از 10


[ 1391/07/25 ] [ 13:21 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]