تبلیغات
اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ... - آآه

اضافه کاری های یک خودکار قرمز بی رنگ ...

*** اینجا تعطیل نیست. فقط فعلا به خونه ی دیگه ای اثاث کشی کردیم :))) ***

آآه

کتاب « اندیشه اسلامی 2 » تالیف آقایان حسین عزیزی و علی غفار زاده مسخره ترین ، بیخاصیت ترین و اعصاب خوردکن ترین کتابی است که میتوان در رابطه ی با اسلام ، اندیشه و تعقل نوشت .
                                                                                                                          و من الله توفیق

پــــــویــــــا (ره) سنه یک هزار و سیصد و نود و یک ساعاتی پس از امتحان اندیشه 2[ 1391/11/2 ] [ 23:10 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]